دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم …

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.Sc)
موضوع
بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم
(مطالعه موردی گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک)
استاد راهنما
دکتر یحیی حساس یگانه
استاد مشاور
دکتر قدرت اله طالب نیا
سال تحصیلی 84-1383
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
چکیده    1
فصل اول: کلیات    2
1-1 مقدمه    3
2-1 بیان مساله    8
3-1 انگیزه های انتخاب موضوع تحقیق    9
4-1 اهداف تحقیق     10
5-1 اهمیت موضوع تحقیق    10
6-1 سوالات اصلی تحقیق    11
7-1 فرضیه های تحقیق    11
8-1 نوآوری تحقیق    11
9-1 تعاریف عملیاتی    12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    14
قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم های حسابداری    15
1-2 حسابداری بهای تمام شده    15
2-2 اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشکیل دهنده آن    15
3-2 نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری    16
4-2 بخششهای سیستم حسابداری بهای تمام شده    17
5-2 عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده    18
6-2 ماهیت حسابداری بهای تمام شده    20
7-2 عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده    22
8-2 سیستمهای هزینه یابی    23
9-2 سیستمهای هزینه یابی سنتی    23
10-2 سیستمهای هزینه یابی سفارش کار    27
11-2 سیستمهای هزینه یابی مرحله ای    28
12-2 هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی    33
13-2 هزینه یابی بر مبنای هدف    49
قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم های هزینه یابی برمبنای فعالیت55
14-2 مقدمه    55
15-2 نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید    57
16-2 حسابداری مدیریت    57
17-2 رویکردهای حسابداری مدیریت    58
18-2 هدفهای حسابداری مدیریت    58
19-2 تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی    60
20-2 روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت    61
21-2 طبقه بندی هزینه ها    62
22-2 هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)    63
23-2 کاربرد استفاده از سیستم ABC    78
24-2 مناسب ترین زمان کاربرد سیستم ABC    81
25-2 سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی    82
26-2 مدیریت بر مبنای فعالیت    83
27-2 نسل های هزینه یابی برمبنای فعالیت     89
28-2 هزینه یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان    94
29-2 قیمت گذاری برمبنای فعالیت
30-2 بودجه بندی بر مبنای فعالیت
قسمت سوم: ویژگی های صنایع آلومینیوم و کاربرد هزینه یابی برمبنای فعالیت     97
29-2 مشخصات قلمرو تحقیق    97
30-2 شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی    103
31-2 فرآیند تولید در شرکت    104
32-2 مراحل تولید    105
33-2 پروسه تولید    106
34-2 روش محاسبه بهای تمام شده    109
35-2 بهای تمام شده محصولات در سال 1383    115
36-2 طراحی و پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت    117
37-2 مقایسه پیاده سازی و نصب    118
38-2 تعیین فعالیتها    121
39-2 تعیین محرکهای فعالیت    121
40-2 تخصیص هزینه ها    123
41-2 مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC    124
42-2 مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC    124
قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده    125
43-2 پیشینه تحقیق     125
فصل سوم: متدولوژی تحقیق    133
1-3 مقدمه    134
2-3 روش تحقیق    134
3-3 ابزار تحقیق    135
4-3 فرضیه های تحقیق    135
5-3 قلمرو تحقیق    135
6-3 داده های تحقیق    136
7-3 متغیرهای تحقیق    137
8-3 روش جمع آوری داده ها    136
9-3 روش تحلیل داده ها    136
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق    138
1-4 مقدمه    139
2-4 آزمون فرضیه ها    139
3-4 فرضیه اصلی اول    139
4-4 فرضیه اصلی دوم    142
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    145
1-5 نتیجه گیری و پیشنهادات    146
2-5 نتیجه گیری کلی    146
3-5 پیشنهادات حاصل از تحقیق    147
4-5 سایر پیشنهادات    148
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آینده    148
6-5 محدودیتهای تحقیق    147
پیوست    149
منابع و مأخذ    150
چکیده انگلیسی    153
 
چکیده:
سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور که از موضوع تحقیق برمی آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی 83-84 شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 13 فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق تر هزینه های سربار می شود بلکه باعث می گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.
 
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :162
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***