رشته حسابداری

پایان نامه حسابداری جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت …

دانشکده مدیریت گروه حسابداری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  گرایش: حسابداری   عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک  صنعت و اندازه   استاد راهنما : دکتر مجید زنجیردار     بیشتر بخوانید...

توسط user7، قبل
رشته حسابداری

دانلود پایان نامه : ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در …

عنوان: ” ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” استاد راهنما: جناب آقای دکتر خسرو فغانی ماکرانی سال 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در بیشتر بخوانید...

توسط user10، قبل