دسته‌بندی نشده

پایان نامه ترجمه و بررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان

دانشگاه قم دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی عنوان: ترجمه و بررسی کتاب وصف البحر والنهر فی الشعر العربی نوشته حسین عطوان استاد راهنما: دکتر سید محمد Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه تصاویر ادبی تقوا در خطبه­ های نهج البلاغه

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی     پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی   عنوان:   تصاویر ادبی  تقوا Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم

محتمع آموزش عالی امام خمینی کلیه القرآن و الحدیث فرع علوم و فنون القراءات رساله الماجستیر عنوان الرساله دراسه و تحلیل الطریقه العراقیه لتلاوه القرآن الکریم الاستاذ المشرف الدکتور سالم جاری زید عزه الاستاذ المساعد Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی   عنوان: فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832) Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

دانشگاه اراک دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)  استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

دانشکده اصول الدین قم گروه زبان و ادبیات عرب پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی استاد راهنما جناب آقای دکتر مهدی ناصری استاد مشاور جناب آقای Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

دانشکده اصول الدین- قم گروه زبان و ادبیات عربی پایان­نامۀ کارشناسی ارشد عنوان ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم استاد راهنما دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا استاد مشاور دکتر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

دانشکده اصول دین واحد قم گروه زبان و ادبیات عرب پایان نامه کارشناسی ارشد   بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب3 استاد راهنما: جناب آقای دکترعلی رضا محمدرضایی استاد مشاور: جناب آقای مهدی شهیدی Read more…

By 92, ago