دسته‌بندی نشده

پایان نامه فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832)

دانشگاه قم دانشکده ادبیات وعلوم انسانی پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی   عنوان: فرهنگ مصور عربی به فارسی (ترجمه و تحقیق فرهنگ مصور “المورد المرئی” اثر روحی بعلبکی از صفحه­ ی 425-832) Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)

دانشگاه اراک دانشکده علوم انسانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی بینامتنی قرآنی و روایی در اشعار سه تن از شاعران شیعی (کمیت بن زید اسدی، عبدی کوفی و دیک الجن الحمصی)  استاد راهنما: دکتر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی

دانشکده اصول الدین قم گروه زبان و ادبیات عرب پایان نامه کارشناسی ارشد عنوان بررسی تطبیقی ضرب المثل­های نهج البلاغه با ضرب المثل­های فارسی استاد راهنما جناب آقای دکتر مهدی ناصری استاد مشاور جناب آقای Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم

دانشکده اصول الدین- قم گروه زبان و ادبیات عربی پایان­نامۀ کارشناسی ارشد عنوان ترجمه، بررسی و تحلیل نمایش نامۀ «السلطان الحائر» اثر توفیق حکیم استاد راهنما دکتر سید محمد رضی مصطفوی نیا استاد مشاور دکتر Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب

دانشکده اصول دین واحد قم گروه زبان و ادبیات عرب پایان نامه کارشناسی ارشد   بررسی صور بلاغی در خطبه‌های حضرت زینب3 استاد راهنما: جناب آقای دکترعلی رضا محمدرضایی استاد مشاور: جناب آقای مهدی شهیدی Read more…

By 92, ago