دانلود پایان نامه پایان نامه درباره چابکی سازمان‌/فرایند و چابکی سازمانی

رابطه فرایند و چابکی سازمانی:

سازمان های چابک به آسانی می توا نند تغییر قابل توجهی را در تمرکز، متنوع سازی و نوسازی کسب و کار خود برای تسریع در رسیدن به یک هدف مخصوص ایجاد کنند، به گونه ای که این امر بتواند فرصت‌های گران بهایی را برای سازمان به وجود آورد.

سیستم چابک نه تنها در برابر تغییر محصول انعطاف پذیر است، بلکه قادر به بازسازی سریع سیستم و پاسخگویی به نیازمندی های متغیر و پویای بازار نیز می باشد و حالت پیشرفته ای از فناوری تولید انعطاف پذیر است  که دارای سطح بالایی از سازماندهی مجدد بوده و در ارتباط با سیستم های سطح بالا تری مانند سیستم اجر ایی توانممند است. چابکی راهی برای تغییر روش تولید، طراحی و اجرای مدیریت و بازاریابی است. در چابکی هدف رسیدن همزمان به انعطاف پذیری و بهره وری بالاست ( شهایی و رجب زاده،1384).

2-2-5- قابلیتهای چابکی:

مؤسسه‌ها و سازمان‏های چابک نگران تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش‌بینی در محیط کسب و کار خود هستند. بنابراین، این مؤسسه‌ها برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش‌بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیت‏های متمایز نیازمندند (شهائی و رجب زاده، 1384). این قابلیت‌ها چهار عنصر اصلی را شامل می‌شوند که به عنوان مبنای حفظ و توسعه چابکی به شمار می‌روند و به عنوان قابلیت‏های چابکی بیان می‏شوند (شریفی و همکاران، 1999).

1- قدرت پاسخگویی  (واکنش) : توانائی برای تشخیص تغییرات و پاسخ سریع به آن‌ها و اقدام کنش گرایانه یا پیش کنش گرایانه و استفاده از این تغییرات .

 • احساس کردن، فهمیدن و پیش بینی کردن تغییرات
 • عکس‌العمل سریع به تغییرات از طریق تأثیر آن‌ها بر سیستم
 • استفاده مجدد از تغییرات

تعداد و طول زمان و هزینه‏های که در اثر خرابی به ایجاد وقفه در فرآیندهای یک سازمان منجر می‏شود در قابلیت پاسخگویی آن سازمان تأثیر دارد (شاو و همکاران ، 2008).

2- شایستگی  : شامل مجموعه‌ای گسترده از توانایی‏ها که به طور موثر، کارآمد و سودمند اهداف اساسی سازمان را بر آورده می‏کنند.

 • اختصاص فناوری‏های سخت و نرم یا توانایی‏های تکنولوژیک کافی
 • دیدگاه استراتژیک
 • کیفیت تولید/ خدمت
 • تأثیر هزینه
 • نرخ بالای معرفی محصول جدید
 • مدیریت تغییر
 • یکپارچگی
 • افراد دانشی، ماهر، خود اختیار
 • فرآیندهای اثر بخش و کارا (کارائی و موثر بودن در فرآیندها)
 • همکاری


3- انعطاف پذیری /قدرت پذیرش  : توانایی پردازش فرایند‏های مختلف و دست‌یابی به اهداف گوناگون با امکانات یکسان.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمان‌ها‌ ( مطالعه موردی: شرکت پتروشیمی کرمانشاه، بزرگترین تولید‌کننده اوره در غرب کشور)