دانلود پایان نامه پایان نامه درباره شهر خلّاق/:مفاهیم خلاقیت

در طول تاریخ آنچه موجب برداشتن گام­های بلند به سوی کامیابی و تغییرات مثبت در شیوه زیست انسان­ها شده، برگرفته از اندیشه ای یا نبوغی تکامل یافته بوده است. از دهه 1980 توسعه فرهنگی محلی، به مهمترین بخش از دستور کار شهرها و مناطق کشورهای توسعه یافته دنیا تبدیل شد و به­ویژه در بریتانیای کبیر، استرالیا، ایالات متحده و کانادا، برنامه­ریزی فرهنگی شهرمحور به عنوان مهم­ترین خط­مشی نوآوری فرهنگی محلی سال­های اخیر پدیدار و واژه «شهر خلّاق[1]» به یک موتور محرک مدنی تبدیل شد. بی­تردید محیط شهری موفق محیطی است که استعدادها را پرورش داده و جذب می­کند؛ شهری که مولّد تحقیق و پژوهش بوده و قادر است بخش­های جدیدی را به ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مدیریتی شهر بیفزاید و فرصت­های جدیدی را بدین شکل برای شهرها در مقیاس ملی و فراملی ایجاد کند.

فلسفه شهر خلّاق، آن است که در هر شهری همیشه ظرفیّتی بسیار بیش­تر از آنچه در وهله اول به تصور می­آید، وجود دارد. شهر خلّاق، از مفاهیم جدید در عرصه مدیریت شهری می­باشد که با مفاهیم کارآفرینی نیز قرابت معنائی دارد.

خلّاقیت در شهر باعث رهایی از بن­بست­های مدیریتی و کالبدی و پیاده­سازی دو اصل مشارکت و کارآیی که از شاخص­های اصلی در حوزه حکمروایی شهری می­باشد، می­گردد. همچنین، ایده شهر خلّاق برای مدیران، برنامه­ریزان و شهرسازان باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجهه با مسائل شهر می­شود و به تنوع علایق و عقاید در پهنه شهر احترام می­گذارد. در نهایت شهر خلّاق باعث­ ساری و جاری شدن تفکرات شهروندان برای بهتر شدن محیط زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی آنان می­گردد. برای شناخت شهر خلّاق ابتدا باید مفاهیم، شاخص­ها و رویکردهای آن مشخص گردد.

2-2- تعریف مفاهیم

2-2-1- خلّاقیت

خلّاقیت منبعی مهم برای تغییر، نوآوری، توسعه پایدار، پیش­بینی و بازساخت موفّق است سرعت تغییرات شهری در حال افزایش است و رقابت شهری روزافزون نیاز به مدیران شهری و تصمیم­سازانی دارد، که خلّاق و خلّاق­تر باشند. این مفهوم پر کاربرد شامل آزمایش، ظرفیت بازنویسی قوانین، اندیشیدن از نو در مورد مسائل، تا به تصویر کشیدن سناریوهای آینده و راه­حل­هایی برای حل مسأله و نگاه کردن به مسائل با انعطاف­پذیری و آینده­نگری است( 23,1994 Bianchini and Landry).

انعطاف­پذیری، نوآوری، و رهبری را می­توان از اصول خلّاقیت برشمرد. انعطاف­پذیری بر توانایی دیدن چیزها به صورت متفاوت و عمل به شکلی مناسب دلالت دارد. نوآوری بر توانایی ارائه راه­حل­های اساسی برای مسائل مزمن دلالت می­کند خطرپذیری به معنای توانایی قبول نتایج شکست است و رهبری بر توانایی تعیین جهت تأکید می­کند­­( 21,2006 ,­Berridge). خلّاقیت می­گوید که نقش فرهنگ خیلی گسترده است و وجود انسانی پتانسیل نامحدود دارد و این که کلید رشد اقتصادی این است که آن پتانسیل آزاد شود. چنین آزادسازی نیازمند فرهنگ بازی است، که تبعیض قائل نشود و افراد را به جایگاه ویژه­ای مجبور نسازد. هم چنین به ما اجازه دهد که خودمان باشیم و به اشکال مختلف خانواده و هویت انسانی اعتبار بخشد­( 6,2005 ,­Florida).

  1. Creative City

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارزیابی میزان تحقق¬پذیری مولفه¬های شهر خلّاق (نمونه موردی: شهر بناب)