دانلود پایان نامه ارشد : پایان نامه حاکمیت شرکتی/:سیاست مالیاتی و حاکمیت شرکتی

تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی


پس از نشانه های تقلب حسابداری و پناه گاه های مالیاتی متهورانه در شرکت انرون در سال 2001 ، قانون گذاران، دانشگاهیان و روزنامه نگاران همزمان به بررسی افزایش تهور گزارش های مالی و مالیاتی در سراسر شرکت های بزرگ آمریکا پرداختند. در حالی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) توجه خود را بر روی موارد متعدد تقلب در حسابداری معطوف نمود. در پژوهش های قبل بررسی شد که مدیران در هنگام تصمیم گیری های مالی و گزارش مالیاتی با یک موازنه مواجه هستند و تلاش مدیران برای افزایش درآمد مالی گزارش شده ممکن است به تحمل هزینه های مالیات بر درآمد بالاتر منجر شود . به طور مشابه، تلاش مدیران برای به حداقل رساندن درآمد جهت گزارش به مقامات مالیاتی ممکن است کاهش درآمد گزارش شده به سهامداران و در نتیجه هزینه های گزارشگری مالی را در پی داشته باشد. در مقابل روند اخیر باید در نظر داشت که شرکت همیشه بدنبال موازنه تصمیم گیری های گزارش مالی و مالیاتی نبوده، و در واقع برخی از شرکت ها ممکن است درآمد دفتری بالاتر را به سهامداران، و درآمد مشمول مالیات پایین تر را به مقامات مالیاتی گزارش نمایند. این شکاف رو به رشد بین درآمد مالی و در آمد مشمول مالیات نشان می دهد که شرکت ممکن است همیشه به موازنه تصمیم گیری های مالی و گزارش مالیاتی نپردازد. وجود حوزه هایی از ناهمخوانی قوانین بین حسابداری مالی و مالیاتی نیز، فرصت هایی برای کاهش درآمد مشمول مالیات ثبت شده در دفاتر و افزایش درآمد مالی گزارش شده در همان دوره گزارش دهی را برای شرکت ها فراهم می نماید(عبدلی و همکاران، 1392، 76).

از دیدگاه حاکمیت شرکتی، فواید مدیریتی تهور مالیاتی برای سهامداران شامل صرفه جوئی بیشتر مالیاتی برای شرکت است؛ درحالی که با هزینه های حاشیه ای شامل احتمال بالقوه برای جرائم مالیاتی و مجازات های تحمیلی از سوی سازمان مالیاتی، هزینه های پیاده سازی، هزینه های اعتباری و هزینه های سیاسی همراه است. اقدام های متهورانه مالیاتی در ارتباط با این احتمال است که شرکت ها با حذف نقش حاکمیت شرکتی اقدام به تحریف و تقلب در حساب های شرکت نمایند (Lennox et al., 2012).

2-16 نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی

با گسترش وضع قوانین و مقررات پیچیده مالیاتی، تقریباً هر نوع تصمیمات در درون شرکت، دارای اثر مالیاتی می باشد. در شرکتی که بطور کامل توسط یک فرد اداره و مالکیت می شود، موضوع صرفه مالیاتی هیچ گونه کاربردی از لحاظ حاکمیت شرکتی ندارد. این نوع معاملات تنها منجر به انتقال منابع از دولت به مالکان می شود. برای بررسی دقیق مالیات و حاکمیت شرکتی، می بایستی حالتی را در نظر گرفت که مالکیت از مدیریت کاملاً مجزاست و ماهیت ناکامل بودن قراردادها و نظارت، منجر به ایجاد فرصت طلبی مدیران می شود. برای این منظور باید معاملات روزمره را از تصمیم گیری های مهم در سطوح بالای سلسله مراتب شرکت مستثنی کنیم. به عبارتی دیگر، از دیدگاه حاکمیت شرکتی، تمرکز بر استراتژی های جسورانه مالیاتی محدود می شود. برخی از حوزه هایی که منجر به کاهش دورنمای مالیات استراتژیک می شود، در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات

گروهی از کارشناسان سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) به این نتیجه رسیدند که هم اداره امور مالیاتی و هم مودیان بزرگ مالیاتی، تمایل به حصول اطمینان بیشتری در ارتباط با ارزیابی مالیات دارند. در واقع اداره امور مالیاتی به دنبال حصول اطمینان در را بطه با رعایت قوانین مالیاتی و وجود الزامات حاکمیتی مناسب می باشند. از سویی دیگر، مودیان مالیاتی نیز به دنبال حصول اطمینان در ارتباط با رفتارها و معاملاتی هستند که اداره امور مالیاتی احتمالا آنها را به عنوان معاملات پرریسک طبقه بندی می کند و همچنین اینکه چگونه اداره امور مالیاتی به این ریسک ها پاسخ می دهد.

برای دستیابی به این اطمینان، باید تدوین کنندگان قوانین مالیاتی، اقدامات لازم را برای ارزیابی مناسب مالیات فراهم نمایند. سازمان امور مالیاتی باید بتواند نسبت به تعیین دقیق بدهی مالیاتی شرکت اقدام نموده و از سویی دیگر هیات مدیره شرکت ها باید توانایی برقراری وضعیت مناسب مالیاتی را در شرکت ها فراهم کنند تا از اتلاف سرمایه جلوگیری شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *