پایان نامه پایان نامه تعدیل قیمت سهام/ویژگی‌های اطلاعات حسابداری

ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

به خصوصیاتی که موجب می‌شود اطلاعات صورت‌های مالی برای استفاده‌کنندگان مفید واقع باشد، ویژگی‌های کیفی اطلاق می‌شود (بمانی محمدآبادی، 1382). برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط بودن” و” قابل‌اتکا بودن” است. هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل‌اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل‌اتکا باشد. رابطه بین خصوصیات کیفی در نمودار (2-1) نمایش یافته است. 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین کیفیت حسابداری، تأخیر درتعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران