دانلود پایان نامه فضای سبز و مجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی

طراحی فضای سبزدر مجتمع زیستی

عنصر فضای سبزعمومی به گونه ای که امروز در ساخت و سازهای شهری به طور عمده مورد طراحی و اجرا قرار می گیرد، گرچه در وضع موجود و منتج از کمبود شدید مکانهای تفریحی و گذرانی اوقات فراغت، مجموعه محوطه های سبز به منظور تفریح و تفرج مورد استفاده قرار می گیرند، در اصل هیچ یک از کاربری ها ی سبز پیش گفته واجد ویژگی های مطلوب فضایی منطبق با شرایط و اوضاع خاص فرهنگی – اجتماعی و سنن تاریخی کاربرد فضاهای تفریحی در شهرها ی ما نبوده و ضروری است با ارائه تمهیدات طراحی و به کارگیری اصول باغ سازی فضاهای سبز هر چه بیشتر امکان استفاده گروههای مختلف ساکنان به ویژه زنان،جوانان و نوجوانان را ذفراهم ساخته، از تداخل حریم شخصی و فضای گذران فعال و غیر فعال اوقات فراغت جلوگیری به عمل آمده، بی نظمی شدید فضایی حاکم بر محوطه های سبز به گونه ای کاهش یابد.

4-6-2-شناخت عوامل مأثر در طراحی محوطه سبز[1]

-فضاهای ایستا و پویا با مرز بندی درست طراحی شوند تا از تداخل حریم استفاده کنندگان و افت کیفیت فضایی آنها کاسته شود.

-نیازهای روانی استفاده کنندگان از فضا در طراحی در نظر گرفته شود .

– از المانهای معماری در تزئین فضاهای سبز استفاده شود به منظور ایجاد تنوع بصری و افزایش کیفیت زیبایی محوطه.

-درنظر گرفتن امکانات کاشت گیاهان بومی مطابق با شرایط محیطی.

ارتقای شرایط دید و منظر با استفاده از اختلاف سطح و شیب مناسب زمین با هدف پویایی محوطه.

-استقرار فضاهای بازی و تفریح جهت ایجاد تنوع و افزایش ضریب استفاده کنندگان از محوطه فضای سبز.

– فضاهای سبز با اعمال تدابیر حصارکشی شامل احداث دیواره های کوتاه،شفاف،نصب نرده،کاشت شمشاد یا ترکیبی از این تمهیدات محصور گردیده و محدوده آن به عنوان یک محدوده فضایی معین مشخص شود

– سلسله مراتب تقسیمات داخلی با اعمال طراحی منظر مورد تاکید قرار گرفته و با اصول ایجاد چهارباغ سازماندهی فضایی گردد.

– در طراحی به زنان به عنوان یک گروه عمده استفاده کننده توجه شود با طراحی فضاهای محصور و نیمه محصور به طرز مناسبی پاسخ داده شود.

– از امکانات بستر و ویژگی های طبیعی به ویژه شیب استفاده مطلوب گردد تا به این طریق بتوان تنوع بصری و مناظر بدیع ایجاد کرد.

– در فضاهای پویا و پر تردد با توجه به حریم شخصی که به طور معمول بین 76 تا 139 سانتیمتر در نظر گرفته می شود[2] و متوسط عرض یک نیمکت که در حدود 50 تا 60 سانتیمتراست، چنانچه پیاده رو از عرض کافی حداقل 3 متر برخوردار باشد با اعمال تدابیری از جمله تغییر رنگ کف پوش بر مسیر تردد عابرین پیاده و حفظ حریم شخصی افراد نشسته تأکید گردد.

– در مواردی که عرض پیاده رو محدود است یا نیمکت تا حد امکان عقب نشسته تا فضای پیاده رو را اشغال ننمایدیا در امتداد مسیر تردد پیاده،فضاهای مدور یا چهارگوش به منظور استقرار نیمکت قرار گیرد.

– با بهره گیری از عنصر گیاه محصوریت نسبی فضاهای نشیمن هرچه بیشتر تأمین گردد.

اصو ل طراحی سایت:

براساس مطالعات فوق، اصول طراحی سایت و مجموعه های مسکونی مبتنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی به واسطه بهره مندی از انرژی به واسطه بهره مندی از انرژی خورشیدی، به صورت خلاصه به شرح زیر ارائه می گردد:

-بهترین ساعات استفاده از انرژی خورشیدی در زمستان بین ساعات 9 صبح الی 3 بعدظهر است و به همین علت الگوی سایه برای این ساعات تهیه می شود.

-شکل سایه بسته به نوع توپوگرافی، درصد شیب و جهت شکل زمین متغیر است.

-در شیب های رو به پایین نسبت به جهت سایه، طول سایه بلندتر و به عکس در شیب های روبه بالا طول سایه کم تر می باشد.

-در زمین هایی که دارای شیب رو به جنوب هستند، طول سایه ها کوتاه تر بوده و درنتیجه ساختمانها می توانند متراکم تر احداث شوند. این مسئله در زمین های شیب دار رو به شمال به عکس است.

-جهت پرهیز از سایه اندازی ساختمانهای جنوبی بر روی ساختمان های جنوبی بر روی ساختمانهای شمالی، باید فاصله مناسب بین بلوک های جنوبی و شمالی رعایت شود که این موضوع بسته به ارتفاع ساختمان، عرض جغرافیایی محل و توپوگرافی زمین متغیر است.

-در تفکیک قطعات زمین باید دقت نمود که در زمین های هم مساحت، قطعات با عرض کم تر و عمق بیشتر، کارآیی بهتری از لحاظ دریافت انرژی خورشیدی دارند.

-بهترین حالت نورگیری بنا به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی، از سمت جنوب است. بنابراین خیابانهای شرقی _ غربی مناسب ترین جهت احداث خیابانها است.

-در خیابانهایی که به ناچار به صورت شمالی_ جنوبی احداث می شوند، باید ضلع کوچکتر بلوک ها به سمت خیابان باشد.

-در خیابانهای مورب نیز باید جهت استقرار بلوک ها به نحوی باشد که نورگیری از سمت جنوب امکان پذیر باشد.

-خیابان های مورب با زاویه بازتر امکان نورگیری بیشتری دارند.[3]

[1] – نهچیری،کاملیا،(1385)،”ابعاد پنهان در طراحی بوستان های محلی با اعمال ساختار عمومی باغ ایرانی”،9مجله آبادی،شماره 15،صفحه 97-92

[2] – ادوارد تی،هال،بعد پنهان،ترجمه دکتر منوچهر طبیبیان،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول،1376،صفحه 166

[3] قیابکلو،زهرا،(1382)الگوی حرکت سایه و طراحی سایت،هنرهای زیبا، شماره 15،دانشگاه تهران

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *