دانلود پایان نامه ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار.پایان نامه اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به رکود

ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار

اصولاً سرمایه گذاران برای کسب بازده مناسب سرمایه­گذاری می­کنند و دریافت سود سهام یکی از راه­های کسب بازده است. سیاست تقسیم سود را می­توان عامل ایجاد موازنه بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.(خدادادی، 1388)

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه­گذاری وجود دارد. سرمایه­گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی­ها، سرمایه­گذاری می­کنند. یکی از عوامل موثر بر ریسک شرکت ها وضعیت رکود یا رونق وضعیت بازار است.(فولر و گلداشتاین، 2011)

  تقسیم سود یا سود تقسیمی از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های فرا روی شرکت هاست. چرا که تقسیم سود موجب کاهش منابع مالی داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه­گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت­ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت است و بااهمیت بودن و حساسیت بالای تقسیم سود زمانی احساس می‌گردد که بازار در وضعیت بحران قرار گرفته باشد. توجه همه جانبه به عوامل و محدودیت­های موثر بر سیاست تقسیم سود علاوه بر به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران، موجبات حفظ و بقای شرکت در عرصه رقابت و رشد و توسعه روز افزون آنرا فراهم می­نماید. (اسکینر، 2004)